Wilnoteka - 24.10.2018

W tym wydaniu Wilnoteki obszerny reportaż z czwartego festiwalu monodramatów polskich w Wilnie MonoWschód 2018! Opowiemy nie tylko o premierach i spektaklach, ale też o imprezach towarzyszących, jak warsztaty teatralne, wystawa zdjęć, spotkania muzyczne i poetyckie... 40. rocznicę wyboru Polaka na Stolicę Piotrową widowiskiem muzycznym "Nie lękajcie się!" uczcił wileński zespół Stella Spei.