Wilnoteka - 21.03.2018

W programie kontynuujemy relacje z ocieplania polsko-litewskich stosunków: tym razem Wilno odwiedził marszałek #Senatu RP Stanisław Karczewski! W bogatym programie jego wizyty nie zabrakło zarówno spotkań z litewskimi politykami, jak i z rodakami na Wileńszczyźnie - obejrzał on premierę sztuki o Marszałku Piłsudskim w wykonaniu Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie oraz gratulował laureatom ogólnolitewskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.