Wilnoteka - 18.10.2017

Zapraszamy na specjalne wydanie programu poświęcone Danucie Szaflarskiej - legendzie polskiego kina i teatru związanej z Wilnem.