Wilnoteka
Wilnoteka

Cykliczny, cotygodniowy autorski magazyn informacyjno-publicystyczny o losach polskości na Litwie i Polakach na Wileńszczyźnie.

Autorzy programu przede wszystkim będą naświetlali aktualne wydarzenia, ukazując na bieżąco życie społeczne, kulturalne, polityczne oraz gospodarcze Polaków na Litwie, codzienne troski i sukcesy, relacje z Macierzą i oficjalne stosunki polsko-litewskie, ale też będą sięgali do historii i tradycji, by przypomnieć ważne dla każdego Polaka miejsca, postacie oraz wydarzenia, jak też relacje z Litwinami i stosunek władz czy też osób prywatnych do zabytków albo pamiątek, ważnych dla polskiej kultury.

W centrum zainteresowania autorów będzie oczywiście Wilno i Wileńszczyzna, zwarcie zamieszkana przez Polaków, ale nie zabraknie także relacji z polsko-litewskiego pogranicza i terenów niegdyś zamieszkanych przez Polaków lub interesujących ze względu na różnego rodzaju związki z polską kulturą (Kowno, Druskienniki, Kiejdany, Lauda, Szydłow itp)

Emisja w każdą środę o godz. 19:25 | 5:40 | czwartek o godz.15:15  na antenie TVP Polonia.Autorzy programu Walenty Wojniłło i Edyta Maksymowiczred.Magda

reklama